Ministerstwo Energii ogłosiło właśnie, że „rozpoczyna proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2019 r.

Polecamy